Ikasleen eskubideak

 • Hezkuntza integrala izateko eskubidea.
 • Ikasle adingabeen eskubidea arreta berehala jasotzeko.
 • Ikasle adingabeek ikastetxearen babesa jasotzeko duten eskubidea.
 • Errendimendu akademikoaren balioespen objektiboa izateko eskubidea.
 • Eskola- eta lanbide-orientaziorako eskubidea.
 • Osotasun, nortasun eta duintasun pertsonaleko eskubidea.
 • Kontzientzia-askatasunerako eskubidea.
 • Ikastetxeetan biltzeko, elkartzeko eta adierazteko eskubidea.
 • Adierazpen-askatasunerako eskubidea ikastetxeetan.
 • Ikasleen elkartzeko eskubidea.
 • Parte hartzeko eskubidea.
 • Informazioa jasotzeko eskubidea.
 • Aukera-berdintasunerako eskubidea.
 • Gizarte-babeserako eskubidea.